e-serbest-meslek-makbuzu

E-serbest meslek makbuzu yeni bir belge türü değildir; sadece serbest meslek makbuzunun dijital ortama uyarlanmış bir versiyonudur. Kağıt serbest meslek makbuzuyla aynı hukuki özelliklere sahiptir. Peki, e-serbest meslek makbuzu hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? E-Serbest Meslek Makbuzu (ESMM) Nedir?Serbest meslek makbuzunun standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması ve raporlanması…

sirket-vergi-borcu-sorgulama

Kamusal hizmetleri finanse etmek amacıyla kişi ve kurumlardan kanuni yollar ile elde edilen ücrete ‘vergi’ denir. Vergi kavramına anayasada değinilir. Her T.C vatandaşından ödeme gücü göz önünde bulundurularak ödeme alınır. Peki, vergi borcu nasıl sorgulanır? Şirket vergi borcu, vergi mükelleflerinin en çok dikkat etmesi gereken konular arasındadır. İhmal…

muhtasar beyanname

Gelir Vergisi Kanunu’nun 84.maddesinde belirtildiği üzere işverenler ya da vergi tevkifatı yapan kişilerin kestiği vergi matrahlarının toplu olarak vergi dairesine bildirilmesi gerekir. Peki, gelir vergisi ile ilgili beyan türlerinden biri olan muhtasar beyanname ile ilgili bilmemiz gerekenler nelerdir? Muhtasar Beyanname Nasıl Hesaplanır?Vergi sorumlusu ödeme için alacaklı olan vergi…

tahsilat makbuzu

Ticari işletmelerin gerçekleştirdikleri tüm alım satım işlemlerinin ardından makbuz kesmesi gerekir. Kesilen makbuz, tahsilatın gerçekleştiğinin en büyük kanıtı niteliğindedir. Peki, tahsilat makbuzu ile ilgili bilinmesi gereken maddeler nelerdir? Tahsilat Makbuzu Nedir?Satışı gerçekleştirilen hizmet veya ürünün ödemesinin yapıldığını belirten makbuz türüne ”tahsilat makbuzu” denir. Her iki taraf arasında alacak…

Fintech nedir

Teknoloji hayatımızdaki her alanı değiştirdiği gibi finans sektörünü de değiştirdi. Finansal teknolojiler müşterinin hayatını geleneksel yöntemlerden uzaklaştırarak pratikleştirdi. İşlemlerini teknoloji ile kolayca halledebileceğini fark eden müşteri, aynı hizmetleri tüm finans kurumlarından talep eder hale geldi. Peki, fintech nedir? Uygulamaları nelerdir? Fintech Nedir?Sunulan finansal hizmetleri iyileştirmek amacıyla teknolojiden yararlanan…

kobi-tahsilat-sorunu

Koronavirüs pandemisi bir sağlık krizi yaratmasının yanı sıra ekonomiye de ciddi zararlar verdi. Bu dönemde nakit akışında sorun yaşayan işletmeler, tahsilat sorunları ile de uğraşmaya başladı. Finansal tabloları doğru analiz etmek ve nakit odaklı bir işletme olma yolunda adımlar atmak büyük önem taşıyor. Ülkemizdeki KOBİ’lerin %80’i tahsilatlarını zamanında…

kobi vergi

KOBİ’lerin ödemesi gereken vergilerin başında kurumlar vergisi ve gelir vergisi gelir. KOBİ’ler Limited ve Anonim şirketlere benzer olarak kurumlar vergisi mükellefidir. Aynı zamanda, işletme sahipleri şahıs olarak elde edilen kârdan dolayı gelir vergisi ödemelidir. Peki, KOBİ’lerin mükellef olduğu diğer vergiler nelerdir? 1) Gelir Vergisi Türkiye Cumhuriyeti Gelir Vergisi…

işletme koronavirus

Koronavirüs salgını hayatımızdaki her alanı derinden ekledi. Bu alanların başında da ekonomi geliyor. Pandeminin ekonomi üzerindeki etkilerine karşı ayakta kalmak için uzun vadeli adımların atılması gerekiyor. Peki, salgının ekonomik etkileri hala devam ederken KOBİ’ler salgını en az hasarla atlatmak ve işletmelerini büyütmek için nasıl bir yol izlemeli? Salgın…

Kobi'ler, Koronavirüs

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19, küresel olarak bir sağlık krizine sebep olmasının yanı sıra ekonomiyi de derinden etkiledi. Koronavirüsün sebep olduğu ekonomik koşullardan en çok küçük işletmeler etkilenirken, dijital araçlara erişemeyen küçük işletmeler daha çok zorluk yaşadı. Peki, koronavirüsün KOBİ’ler üzerindeki etkisi nasıl oldu? Koronavirüs Ekonomiyi Nasıl…