Kategori

Blog

Kategori

Ticari hayatın ve işletmelerin vazgeçilmezi olan çek, ödeme ve tahsilat işlemlerinde sağladığı avantajlarla bilinen bir ödeme aracıdır. Peki, düzenlerken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Çek Nedir?Çek, nakit para yerine kullanılan bir ödeme aracıdır. Sahibi tarafından bir banka güvencesiyle düzenlenip ilgili kanunlarla korunan, adına çek düzenlenen lehtara ödeme yapılması yönergesini izleyen bir belgedir. Piyasada genellikle vadeli kullanılan bir ödeme şekli olarak da tanımlanabilir. Nasıl Düzenlenir? Çek düzenlerken izlenmesi gereken adımlar vardır. Bu adımlara uyulmadığı takdirde geçerliliğini…

Covid-19 pandemisinin neden olduğu ekonomik kriz, esnaf ve sanatkârları oldukça olumsuz etkiledi. Peki, bu olumsuz etkileri azaltmak için kullanılabilecek esnaf kefalet kredisi nedir? Nasıl hesaplanır? Esnaf Kefalet Kredisi Nedir?Esnaf kefalet kredisi, ülkemizdeki esnaf ve sanatkârların ticari faaliyetlerine destek olmak amacıyla, Halk Bankası işbirliğinde esnaf ve sanatkârlara düşük faizli kredi kullanma imkanı tanıyan bir devlet politikasıdır. Esnaf Kefalet Kredisi Almak için Gereken Şartlar Nelerdir?Esnaf kefalet kredisi almak için gereken şartlar arasında şu şekildedir: – En az…

Pandeminin beraberinde getirdiği sarsıcı ekonomik süreçte, esnaflara mali politikalarda yardımcı olmak amacıyla esnaf kredi borcunun ertelenmesi kararı alındı. Peki, borçlar ne zamana kadar ertelenebilir? Esnaf Kredi Borcu Erteleme Kararı Nedir?3 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan esnaf kredi borcu erteleme kararı; pandemi nedeniyle işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkârlara Halk Bankası ile işbirliği içerisinde kullandırılan, düşük faizli kredi borçlarının ertelenmesini sağlayan bir politikadır. Bu karar sayesinde, kredilerini ödeyemediği için takibe alınan esnaf ve sanatkârlar hakkında…

Kredi almak istediklerinde kefil bulamayan KOBİ’lerin en büyük yardımcılarından biri olan Kredi Garanti Fonu nedir? Geri ödenmezse ne olur? Kredi Garanti Fonu Nedir?Kredi Garanti Fonu, kredi almak isteyip banka tarafından kredi verilmesi uygun bulunan, gelişim vaat eden; ancak kefil bulamayan KOBİ’ler ve KOBİ dışı işletmelere belirli şartlar altında kefil olarak kredi almalarını sağlayan, teminat yetersizliği sorununu çözen finansal destek kurumudur. Kredi Garanti Fonundan Kimler Yararlanabilir?KGF desteklerinden; KOBİ’ler, KOBİ unvanlı esnaflar ve sanatkârlar, çiftçiler, tarımsal kooperatifler,…

İşletmelerin sık sık adını duyduğu, aslen hukuk terimi olan ancak günümüzün popüler finansal terimlerden biri haline gelmiş müteselsil sorumluluk nedir? Müteselsil sorumluluk doğuran sebepler nelerdir? Müteselsil Sorumluluk Nedir?Müteselsil sorumluluk, anlamı itibariyle zincirleme borç sorumluluğu olarak tanımlanabilir. Bir borç ya da zararın birden fazla kişinin sorumluluğunda iken; borçlulardan birinin borcun sorumlu olduğu payını ödemek yerine borcun tamamını ödemekle yükümlü haline gelmesidir. Borcun bir kısmını değil, tamamını ödeyen kişi müteselsil sorumlu kişidir. Eğer borcun tahsilatı için birden…

Pandeminin yıkıcı etkileri azaltmak için devlet tarafından işletmelere sağlanan desteklerden biri olan esnaf kredi sicil affı nedir? Esnaf kredi sicil affına nasıl başvurulur? Esnaf Kredi Sicil Affı Nedir?Esnaf kredi sicil affı yasası, milyonlarca esnafın kredi borcunu kapatarak pandeminin sarstığı ekonomik düzeni ayağa kaldırmayı hedefleyen bir devlet politikasıdır. Bankalara olan borçlarını ödemekte zorluk yaşayan, 90 gün boyunca ödemeyi geciktirip haklarında yasal işlem başlatılan ve bankaların kara listelerinde olan işletmeler için devlet desteğinin sağlanmasıdır. Kredi sicil affı…

İşletmelerin kuruluşları ve büyümeleri kadar normal işleyen iflas sürecinde, adını sıkça duyduğumuz konkordato terimi nedir? Neden talep edilir? Konkordato Nedir?Konkordato, iflas durumundaki işletmelerin alacaklılara, borçlarını belirli bir vade ve oran ile ödemeyi talep ettikleri mahkeme tarafından onaylı hukuki bir anlaşma sürecidir. Kelime olarak iflas anlaşması anlamına gelmektedir. Bu anlaşma sırasında işletmelerin temel amacı borçlarını yeniden yapılandırmaktır. İflas sonrası, adi, mal varlığının terki suretiyle, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması olmak üzere 4 kısımdan…

İşletmelerin satış sonrası kestikleri fatura türlerinden biri olan tevkifatlı fatura nedir? Nasıl hesaplanır? Kimler tevkifat yapabilir? Tevkifatlı Fatura Nedir?Tevkifat, kesinti anlamına gelmektedir. Tevkifatlı fatura ise; Gelir Vergisi Kanununca (GVK) belirlenmiş sektörlerdeki gelir hizmetlerini gerçekleştiren işletmelerin, faturalarında ödemekle yükümlü oldukları KDV tutarını, tevkifat oranına göre alıcı ile birlikte ödemelerine denir. Hangi Kurumlar Tevkifat Yapabilmektedir? Gelir İdaresi Başkanlığına göre kısmi tevkifat yapabilecek kurumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: Genel bütçe adı altında yer alan; katma bütçeli idareler, il özel idareleri,…

İşletmelerde, işverenlerin çalışanları adına ödemekle yükümlü oldukları vergi çeşitleri vardır. Peki, bu vergi türlerinden biri olan kümülatif vergi nedir? Kümülatif vergi matrahı nasıl hesaplanır? Kümülatif Vergi Nedir?İşverenlerin çalışanları adına ödemekle yükümlü oldukları bir gelir vergisi türüdür. Her ay bir önceki ayın toplamına eklenerek birikir. Bir işletmede çalışanların aylık brüt kazancı esas alınarak; genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası işçi payı gibi kesintilerin brüt kazançtan düşülmesi ile kalan ücretin, bir önceki aydaki toplam ücrete eklenerek birikmesi…

Ekonominin çok büyük destekçileri olan KOBİ’lere destek olmak için birçok banka kredi desteği sağlamaktadır. Peki küçük ve orta büyüklükteki işletmelere özgü kredi çeşitleri için gerekli belgeler nelerdir? KOBİ Kredisi Nedir?KOBİ kredisi, işletmelerin finansal kaynaklarına destekte bulunarak küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin faaliyetlerini artırmayı hedefleyen bir kredi çeşididir. Bankalar bu kredi türünü, esnaf-işletme kredisi yada ticari kredi adı altında hizmete sunulabilmektedir. KOBİ kredileri temel olarak ikiye ayrılır: Nakdi KOBİ Kredileri: Nakdi kredi çeşidi, işletme sahiplerinin köklü…