Her işletmenin muhasebe sürecinde hazırlaması gereken bazı belgeler vardır. Gelir tablosu sayesinde işletmeler genel finansal durumlarını görebilir ve buna göre uzun vadeli stratejik planlar yapabilir. Peki, gelir tablosu hazırlarken nelere dikkat etmek gerekir?

Gelir Tablosu Nedir?

Gelir tablosu, bir şirketin kârlılığından sorumlu olan temel faktörler hakkında bilgi verir. Diğer herhangi bir ifadeden çok daha sık oluşturulduğu için zamanında güncellemeler sağlar. Bir şirketin giderini, gelirini, kazançlarını ve zararlarını gösterir. Bu bilgiler, işletmenizin mali açıdan iyi durumda olduğunuzdan emin olmak için zamanında kararlar almanıza yardımcı olur. Gelir tablosu belli ilkeler çerçevesinde düzenlenmektedir. Bu ilkelerin amacı; satışların, gelirlerin, satış maliyetlerinin, giderlerin, kâr ve zararlara ait hesapların ve bazı belirli dönemlere ait işletme faaliyeti sonuçlarının sınıflandırılmış ve gerçeğe uygun olarak gösterilmesidir.

İşletmeler için Gelir Tablosunun Önemi Nedir?

Gelir tablosu işletmenin belli bir döneme ait gelir ve giderlerinin mali tablolar ilkesine uygun olarak gösterilmesini sağlar. Böylece işletmenin durumu sayısal verilerle analiz edilmiş olur. İşletmenin finansal durumunu objektif olarak gösteren bir belge olduğu için önemlidir. Tabloda belirtilen net kâr ve zarar değerleri dikkate alınarak kısa ve uzun vadeli yol haritası belirlenir. İlerleyen dönemde şirket bunları göz önünde bulundurarak stratejik kararlar alır. 

Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

gelir-tablosu

Gelir tablosu hazırlarken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır. Bunlar:

  • Mali tablolar ilkelerine uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu özellikle başka işletmelerle karşılaştırma yapılabilmesi için önemlidir. 
  • Düzenli olarak elde edilen gelirler ile düzenli olmayan gelirlerin ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmektedir.
  • Tablosunun oluşturulması için tüm dönem sonu işlemlerinin kaydının yapılmış olması gerekmektedir.
  • Gelir hesapları 6 ile, gider hesapları ise 7 ile başlar. İşletmenin kazancı gelir hesabının alacak kısmına, masrafları ise gider hesaplarının borçlar kısmına kaydedilir.
  • Bütün değerler brüt miktarı ile tabloya işlenmelidir.
  • Arıza gibi olağanüstü durumlardan kaynaklanan kâr ve zararlar tabloya işlenmeli; ancak sonuç olarak normal faaliyetlerin dışında ayrıca belirtilmelidir.

Belgelerle Vakit Kaybetmeden Nakde Ulaşmanın Yolu: Figopara

New call-to-action

Evraklarla uzun süre uğraşmanıza gerek kalmadan da nakde kolayca ulaşabilirsiniz. Figopara sistemi sayesinde e-faturalarınızı vadesinden önce tahsil etme şansı yakalarsınız. Böylece nakde tam işletmenizin ihtiyacı olduğu an ulaşır ve nakit akışınızı iyileştirebilirsiniz. Platformda finans kurumlarının size sunduğu teklifler arasından dilediğinizi seçebilirsiniz. Haydi siz de ücretsiz olarak platforma üye olun ve Figopara’nın tüm avantajlarından yararlanın!