Firmaların finansalları ne kadar güçlü olursa olsun verilen finansal hedefler nedeniyle ödeme vadelerini uzatması gerekebilmektedir. Uzayan vadeler firmaların işletme sermayesi ihtiyacını azaltarak daha da güçlü bir bilançoya sahip olmaları sağlamaktadır.

Diğer taraftan uzayan vadelerden tedarikçilerinin negatif etkilenmemesi, ürün tedariğini kaliteli ve devamlı kılması için alıcı firmaların uluslararası arenada da ilk tercihlerinden olan tedarikçi finansmanı çözümü ile tedarikçilerini desteklemesi kaçınılmaz hale gelmiştir.

edarikçi Finansmanı işlemlerine Alıcı firma sağladığı avantajlar açısından bakıldığında; Alıcı firmalar ödeme vadelerini açarken, tedarikçileri de uzayan vadelerden etkilenmeden alacaklarını diledikleri zaman iskonto ederek nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Karşılıklı faydanın sağlanması, her iki tarafın da finansal olarak güçlenmesi alıcı ile tedarikçi arasındaki ticari ilişkiyi kuvvetlendirecektir. Bu sayede tedarikçileri ile uzun süreli bir ticari ilişkiye sahip olan Alıcı firmanın alım yaptığı ürünlerin kalitesi ve standardında da devamlılık sağlanabilecektir.

Tedarikçi Finansmanı işlemlerine konu olan faturaların takibi ve işleme alınmasının el yordamıyla ve veya manuel gerçekleştirilmesi Alıcı firmaya operasyonel yük, zaman ve finansal maliyet doğurmaktadır. Tüm sürecin Figopara üzerinden gerçekleştirilmesi iş yükünü azaltarak, hızlı ve güvenli bir şekilde Alıcı firmalara verimlilik katacaktır. Talep olunması halinde tüm süreç firmaların muhasebe sistemleriyle tamamen otomatize ve entegre olarak da çalışabilmektedir. Bu da hata yapma riskini azaltırken, tedarikçi finansmanının tüm taraflarına hem zaman hem de operasyonel verimlilik katmaktadır.

Buna ek olarak, Alıcı firmalar birçok Banka ve Tedarikçisiyle yapmış olduğu Tedarikçi Finansmanı işlemlerini Figopara üzerinden anlık olarak görüntüleyebilmekte ve talep ettiği raporlara anında ulaşabilmektedir.

Tedarikçi finansmanı ürününün Alıcı için faydaları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • İşletme sermayesi ihtiyacını karşılama ya da azaltma
  • Ödeme vadelerini uzatma
  • Tedarikçiler ile uzun süreli kalıcı iş ilişkileri kurabilme
  • Sürecin elektronik ortamda takibi ile süreç yönetiminde operasyonel verimlilik sağlama
  • Figopara üzerinden raporlama
  • Yukarıda bahsedilen faydaları göz önünde bulundurulduğunda ticaretine ve finansallarına verimlilik katmak isteyen hemen hemen her sektörden büyük kurumsal ve çok uluslu şirketler tarafından tercih edilen ürünlerin başında yer almaya başlayan Tedarikçi Finansmanı ürünü Figopara desteği ile süreç yönetiminde de efektif hale gelmektedir.