2019 Ağustos Tarihli Investing Röportajı

Kısaca Figopara’dan bahseder misiniz?

Figopara, e-dönüşümde öncü şirketlerden Foriba tarafından finansal teknoloji uygulamaları geliştirmek için kuruldu. 2017 yılında kurulan Figopara, halihazırda tedarikçi finansmanı konusunda çalışan bir teknoloji şirketi. Yeni nesil tedarikçi finansmanı platformu olarak faaliyet gösteriyor ve finansal teknoloji uygulamaları geliştiriyoruz. Dünyadaki ve Türkiye’deki trendlere bakınca ticaretin finansmanının artık çok önemli ve öncelikli bir konu olduğunu görüyoruz. Figopara bu ihtiyaçtan doğdu. Alıcı, satıcı (tedarikçi) ve bankaları platformumuzda buluşturuyoruz. Dolayısıyla alıcı, tedarikçi ve bankaların kesişme noktasında, merkezinde yer alıyoruz.

Tedarikçi finansmanı nedir? Özellikle günümüz ekonomik koşullarında tedarikçi finansmanının önemi ve firmalara sağladığı avantajlar nelerdir?

Tedarikçi Finansmanı mevcut konjoktürde ticaretin devamlılığı konusunda alıcı ve satıcı firmalar tarafından kullanılan, her iki tarafa da bolca avantaj sunan ama en önemlisi finansal açıdan şirketlerin devamlılığı noktasında mutlak önem arz eden bir finansal enstrüman. Figopara olarak kurduğumuz platform sayesinde alıcı, satıcı(tedarikçi) ve finans kurumunun (bankanın), dijital ortamlarda en hızlı ve güvenli şekilde birbirleri ile iletişimde olmalarını, işlemleri regülasyona uygun ve takip edilebilir halde yapmalarını ve işlemlerin tüm taraflarının bu süreçleri kendi günlük işleyişlerine kolayca entegre ederek bitirebilmelerini sağlıyoruz. Özellikle alıcı firma için uçtan uca entegrasyon ile hiçbir elle müdahale edilen operasyonel yüke girmeden tedarikçi finansmanı işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlıyoruz.

Figopara’nın tedarikçi finansmanı teknolojisi, alıcı firmalara satıcılarla (tedarikçilerle) daha güçlü ilişki, ödeme vadesinde esneklik, işletme sermayesi ve bilanço yönetimi açısından verimlilik, tedarik zinciri yönetimi maliyetini azaltmak için süreç verimliliği, tedarikçi ile ödeme ve fiyatlandırmada konusunda müzakere edebilme imkanı, stratejik tedarikçiler için kesintisiz ödeme süreci avantajlarını tamamen dijital bir platform aracılığı ile yapmalarını sağlıyor. Satıcı firmalara ise düzenli nakit akışı, garantili ödeme ve tahsilat, alıcı ile daha güçlü ilişki, erken tahsilat nedeniyle peşin mal alımlarında yaratılacak rekabet avantajı, alıcının ödeme gücüne ve temliğe dayalı finansman imkanını daha hızlı, güvenilir ve yine tamamen dijital bir akış ile sunuyor.

Özellikle ekonomide dalgalanmaların olduğu dönemlerde şirketler vadeli alacaklarında zaman zaman zorluğa düşebiliyor. Bunun gidermenin birkaç alternatifi var. Birincisi, eğer bir mal veya hizmet satıyorsanız, sattığınız hizmetin vadesi gelmeden parasını hizmeti sattığınız firmadan isteyebilirsiniz. Tabii iskonto etmek kaydıyla. Türkiye’de firmalar bunu genellikle tercih etmiyor. İkincisi bankalardan kredi almak. Fakat bu alternatif herkesin kolay koşullarda yapabileceği bir işlem değil. Tedarikçi finansmanı bu noktada devreye giriyor.

Tedarikçi finansmanının faktoringden farkı nedir?

Tedarikçi finansmanı alıcı ve satıcı firmalar arasında, bir başka deyişle mal ya da hizmet üreten firma ile mal veya hizmeti alan firma arasındaki ticarete bankaların da dahil olması ve bir kredi havuzu oluşturması, bu sayede satıcı küçük firmaların alacaklarını vadesinden önce bankadaki krediden tedarik etmesini sağlayan bir sistem. Bu sistem ticaret dünyasında bilinen ‘faturayı kırdırmak’, yani faktoring yöntemine benziyor. Fakat iki noktada ayrılıyor. İlki alıcı firmanın operasyon riski ile yapmanız yani teminat ya da benzeri yükümlülüklere tabi olmamanız, ikincisi ise büyük alıcı firmanın banka tarafından muhatap alınması nedeniyle finansmanın çok daha efektif ve düşük maliyetli olmasıdır.

Figopara nasıl çalışıyor ve tedarikçi finansmanı başlığında kimleri nasıl bir araya getiriyor? Platform taraflara ne gibi avantajlar sunuyor?

Operasyonlarımızın bir tarafında büyük alıcı firmalar var ki, bu firmalar çok büyük tedarikçi zincirlerini yönetiyorlar. Ürün ve hizmet aldıkları tedarikçilerine ürün bedelleri için borçlanıyorlar. Faturalar kesiliyor ve belli bir vadede faturayı ödemekle mükellefler. Dolayısıyla mal satan firmalar da, yani satıcı ya da tedarikçi dediğimiz firmalar da faturayı alıcı firmalara kesiyorlar. Vadede anlaşıp parasını bekliyorlar. Eğer bu dönemde nakit ihtiyacı doğarsa, ekonomimizin belkemiği KOBİ’lerimiz platformumuz üzerinden tedarikçi finansmanı enstrümanını kullanabiliyor.

Bu sistem yurtdışında uzun yıllardır var aslında. Özellikle İngiltere çok iyi bu konuda. Bankalar büyük alıcı firmalara diyorlar ki, “Büyük bir tedarikçi zincirisin. Sana mal satan on binlerce KOBİ var, bunlarla aranda ticaret ilişkisi de var, ürün ve hizmet alıyorsun ve borçlanıyorsun. Tedarikçilerinin de belki de vadesinden önce nakde ihtiyacı var. Senin oranınla, senin kapasiten ve riskinle orantılı olarak normalde daha uygun kredi havuzu açacağım ama sen bunu tedarikçilerini ver” diyor. Yani borcunu erken öde, bana borçlan diyorlar. Dolayısıyla tedarikçiyi finanse ediyorlar. Böylece avantaj elde ediyor tedarikçi ve faturayı kestikten sonra isterse ertesi gün bu parayı alma imkanına kavuşuyor. Peki alıcılar ne kazanç elde etti? Bir, tedarikçisinin yaşamasını sağladı. Çünkü tedarikçiler batarsa uzun vadede bütün sistem çökecek. İki, finans kurumu ile anlaşıp belki de ödeme vadesini yeniden yapılandırabilir. Artık tedarikçiyle örneğin 60 gün yerine 75 gün vadeyle çalışabilir. Böylece bankaya ödeme için 15 gün daha vade kazandı. Üç, tedarikçiden mal ve hizmeti artık daha da uygun fiyata alma şansı var, çünkü tedarikçi de elindeki nakitle hammaddeye daha rahat kavuştu, rekabet avantajı yarattı. Sonuç olarak tedarikçi kazandı, nakdi çok daha uygun koşullarda elde etti. Alıcı vadeyi uzattı, tedarikçisini rahatlattı. Bankacı, finansçı kazandı. On bin tedarikçisi olan bir firmayla ciddi bir trafik yarattı. Üç taraf da kazandı.

Özetle Figopara olarak dijital ortamda üç tarafı bir araya getiriyoruz. Faturayı sisteme yüklemesi, alıcının onaylaması, bankaya gitmesi, bankanın teklifler sunması gibi işlemleri finansal teknolojinin gücüyle gerçekleştiriyoruz. Cep telefonunuzla bile halledebileceğiniz bir kolaylık sunuyoruz. Tedarikçi finansmanını dijitalleştiriyoruz ve tüm operasyonları kolaylaştırıyoruz.

Figopara olarak kaç firma ile çalışıyorsunuz ve hangi bankalarla işbirliğiniz var?

Farklı sektörlerden yaklaşık 10 büyük alıcı Figopara’nın platformunda yer alıyor. Bu firmalar binlerce satıcı firmayla çalışıyor ve ciddi bir ekonomik büyüklük yaratıyorlar. Küçük satıcı firmalara bakıldığında ise Figopara platformunda 3.000’e yakın firma bulunuyor. Bu firmaların yaklaşık %30’u her ay düzenli olarak ellerindeki faturaları vadesinden önce nakde çevirmek için Figopara platformunu kullanıyor. Diğer taraftan işin finansman boyutu söz konusu. Ticaretin finansmanına kaynak ayıran 6 banka Figopara ile çalışıyor. Hedefimiz bu sayıyı yıl sonuna kadar 10’a çıkarmak.

Türkiye’de tedarikçi finansmanı büyüklüğü bugün hangi seviyelerde? Dünyaya baktığımızda durum ne?

Türkiye’de pazarın yaklaşık büyüklüğünün 15-20 milyar TL olduğunu düşünüyoruz. Dünyada tedarikçi finansmanın büyüklüğü milyar dolarlar seviyesinde.

Figopara olarak 2019 yıl sonu işlem hedefiniz ve orta vade hedeflerinizden kısaca bahseder misiniz?

Bizim ilk hedefimiz 1 milyar TL. Bankalar bu işin operasyonel yükünü aldığımızı anladıkça işlem hacmimiz hızla genişliyor. Hedeflerimize gelince, her sektörden büyük alıcıların binlerce tedarikçi firmanın bu platforma üye olmasını, ticarin devamlılığını sağlamayı hedefliyoruz.

Bugüne kadar yaptığınız toplam işlem hacmi nedir?

İki liralık faturadan 6.5 milyon TL’lik faturaya kadar iskonto eden kullanıcı ile karşılaştık ve bugüne değin 50.000’den fazla adet işlem gerçekleştirdik. Ortalama olarak bakıldığında 25.000-40.000 TL arasında fatura iskonto ediliyor. Yeni sayılabilecek bir şirket olmamıza rağmen son 12 ay içinde 300 milyon TL’lik bir işlem hacmine ulaştık.

Fintech sektörünün bugün geldiği nokta ve önümüzdeki dönemde ne gibi gelişmeler olmasını öngörüyorsunuz?

Tedarikçi finansmanı alanına finansal teknoloji platformları damgasını vuracak. Dijital dünyada neredeyse her uygulamanın her şirket özelliğine, isteğine, beğenisine, iş akışlarına, ERP’sine göre düzenlenmesi talep ediliyor. Hal böyle olunca binlerce müşterisi bulunan banka ve finansal şirketlerin de müşterilerinin beğenilerini karşılamak üzere bankacılık faaliyetlerinin dışında bu konuda da ciddi emek sarf etmesi gerekiyor. Bu emeğin, dijital dünyaya bağlantıda kullanılmakta olan API’ler aracılığı ile en aza indirilmesi mümkün. Figopara tarafından ticaretin ve finansal hizmetlerin özelleştirilerek API’ler sayesinde bankalara sunulması bankaların tedarikçi finansmanı için yatırım maliyetlerini azaltacağı gibi firmalar ile platform entegrasyonunun da Figopara tarafından sağlanması süreç yönetimini daha verimli kılacaktır.

Diğer yandan, dijitalleştirme ticaretin finansmanını çok daha kolaylaşıyor ve hız kazandırıyor. Günümüz dünyasında finans ve teknoloji artık iç içe, çok hızlı bir gelişim içinde. Figopara da teknolojiyi daha hızlı kullandırmak amacıyla faaliyet gösteriyor. Bugün bir KOBİ’nin sisteme üye olması yeterli. Bu kayıt dakikalar içinde tamamlanabiliyor. Eğer elinde alıcı firmaya sattığı mal ya da hizmetin faturası varsa, alıcı firma da onay vermişse işlemini hemen gerçekleştirebilir. Birden fazla bankadan teklif alabilir, beğendiği teklifi anında nakde çevirebilir. Bu işlemi cep telefonundan dahi yapabilir. İki kişilik bir KOBİ de dahil olmak üzere her sektörden her büyüklükte firma platformun hizmetinden yararlanabilir. Bu bakımdan tedarikçi finansmanını ticaretin devamlılığını, sürdürülebilirliğini sağlayan bir hizmet olarak düşünmek gerekir. Tedarikçi finansmanı aslında firmaların nakde ihtiyaç duyduklarında opsiyonel olarak kullandıkları bir finansal enstrüman. Ancak firmalar bu hizmetten bir kez yararlandıktan sonra hizmet almaya devam ediyorlar. Bunun nedeni kolaylık ve hız. Diğer yandan, bugün A bankasına gittiğinizde alacağınız kredi maliyeti %30 iken, büyük alıcı firma kendi gücü sayesinde bu maliyeti %20-25 düzeyinde aldığında maliyet kolaylığına erişiyorsunuz. Evrak, teminat gibi işlemlerden ve zaman kaybından da kurtulmuş oluyorsunuz. Figopara platformunda işleminizi çok hızlı bir şekilde, saniyeler içinde yapabiliyorsunuz.

Finansal teknolojiyi çok iyi biliyoruz ve bu sayede ticareti dijitalleştiriyoruz. Dijitalleşme artık son derece önemli ve değerli. Alıcı firmaların ERP programlarına da kolayca entegre oluyor ve günlük hayatlarında bir değişiklik yapmadan, fatura yükleme/onaylama, tedarikçileri yönetme, muhasebe kayıtlarını güncelleme gibi işlemleri saniyeler içinde otomatik olarak tamamlıyoruz. Bankaların sistemlerine de direkt olarak bağlıyız. Hem mevduat hem de katılım bankalarıyla çalışıyoruz. Bu sayede tedarikçilerimiz halihazırda çalıştıkları bankalar ile tedarikçi finansmanı işlemlerini kolayca yapabiliyor. Türkiye’de böyle bir platform yöneten, hayatı kolaylaştıran ve dijitalleştiren ilk ve tek firmayız. Bu pazar çok büyük hızla büyüyecek.


Paylaş: